Global-e

Het effect van Corona bij Global-e

We beginnen niet met: ‘Wat was het een raar jaar.’ Wel informeren we je graag over wat er is ontstaan en hoe het bij ons nu verloopt door het virus.

Vanaf medio maart hebben onze collega’s slechts enkele dagen per week mogen werken in het nieuwe pand in Rijen, en gedurende de maanden daarna is middels een planning iedere afdeling minimaal bezet met collega’s op kantoor, met maximale functionaliteit. Door deze overgang zijn er door de andere manier van samenwerken gelukkig weinig tot geen problemen ontstaan. De afstand is logischerwijs voelbaar, daarom is het noodzakelijker geworden te delen wat er speelt. Dit delen we ook graag met jullie.

Veranderde werksfeer
Ondanks de maatregelen besteden we aandacht aan initiatieven welke een positieve werksfeer creëren. De opening van ons pand, jubilarissen, de aankomende kerstborrel en andere viermomenten schuiven we niet weg; we besteden er aandacht aan omdat dit juist lichtpuntjes zijn wat ons verbindt. En laten we daar nou goed in zijn; verbindingen creëren. Collega’s zijn meerdere malen thuis verblijd met o.a. een paaspakket, thuisbioscoopbon en online quizzen.

De deuren binnen staan open. Ondanks extra desinfectiepunten en herinneringen hieraan, het afstand houden en de minimale bezettingsplanning houden we het advies aan alleen bij uitzonderingen bezoek te ontvangen. We lachen om elkaars meest creatieve mondkapjes en maken er zo het beste van!

In contact
Op enkele uitzonderingen na vinden meetings online plaats. Wij werken als Microsoft partner met Teams, en starten voor overleg met een kort ‘kletspraatje’ die je normaal op kantoor ook zou hebben.

Toekomst
Het inrichten van een goede thuiswerkplek was voor ons geen probleem. Hier zullen we dan ook niet meteen 100% afstand van nemen, maar wat zou het fijn zijn als het gezellige kantoorleven weer langzaamaan op gang komt. Wat prioriteit heeft, is op een veilige manier in verbinding staan met elkaar. Ook in 2021 gaan we daar voor!

Kernwaarden
Waarom en hoe we doen wat we doen vatten we samen in onze verbindende kernwaarden: Integrity, security en availability. Met aandacht maken we gemotiveerd veilige ICT oplossingen op maat, met de mogelijkheid tot 24/7 support. We beheren data en werken samen voor en door een optimale verbinding. Daar zijn we uiterst zuinig op. Net als op elkaar, nu meer dan ooit!