Global-e

Een veilig 2018: goed voorbereid op de AVG

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), ofwel de General Data Protection Regulation (GDPR), van kracht. Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is vanaf dat moment niet meer van toepassing.

De AVG versterkt de positie van de betrokkenen: de mensen van wie gegevens worden verwerkt.
Zij krijgen nieuwe privacyrechten en hun bestaande rechten worden sterker. Organisaties moeten alles in het werk stellen om persoonsgegevens veilig op te slaan en veilig te verwerken.

Maar wat betekent dit nu voor ons en voor u?

Een van onze kernwaarden is ‘Security’.
“Een veilige oplossing is het resultaat van een sterke keten. Bij alles wat we zeggen en doen, zijn we ons hiervan bewust. Geen verrassingen: we willen zeker zijn dat het goed zit.”

Om niet voor verrassingen te komen staan, zijn we eerder dit jaar al begonnen met het nemen van diverse organisatorische en technische maatregelen. Alle medewerkers zijn hierbij betrokken, het gaat immers alle afdelingen aan. En dit wordt ‘ongoing business’ in 2018.

“Een veilige oplossing is ook het resultaat van een sterke keten”.
Maakt u gebruik van onze cloud- en/of voice-dienstverlening, dan is het ook belangrijk om samen goed te kijken naar de beveiliging van uw gegevens. Global-e kan veel technische oplossingen bieden, maar u zal zelf eerst binnen de eigen organisatie duidelijke richtlijnen/afspraken moeten maken. Indien nodig kunnen daarna bestaande afspraken met Global-e aangepast en/of uitgebreid worden.

Helpende hand bij de voorbereiding op de AVG
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft hiervoor een handig document opgesteld: “De AVG in een notendop”. Hier vindt u een “stappenplan”, de AP heeft hier de 10 belangrijkste stappen op een rijtje gezet.

Checklist Global-e
Global-e heeft een uitgebreide checklist opgesteld, die wij graag met u doornemen in een persoonlijk onderhoud. U kunt hiervoor een afspraak maken met uw accountmanager. Wellicht dat hieruit nog praktische zaken naar voren komen die u binnen uw organisatie toe kan passen.

Wij wensen u een veilig 2018!